Bible

Epištola k Židům (Zid 9,1-7)

1.I ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské.
2.To byl stánek, v jehož přední části, zvané svatyně, byly svícny a stůl na předložené chleby.
3.Za oponou byla druhá část stánku, nazývaná nejsvětější svatyně.
4.Tam byl zlatý kadidlový oltář, truhla smlouvy, ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hůl, která se kdysi zazelenala, a desky smlouvy.
5.Nad ní byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom teď není třeba dopodrobna mluvit.
6.Od té doby, kdy bylo všecko tak zařízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu.
7.Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka