BIBLE

Písmo svaté na webu

od do

Vyhledávání v Bibli

Zadejte hledané slovo nebo jeho část bez ohledu na diakritiku. (Prohledává všechny dostupné biblické překlady.)

Vytvoření odkazu na biblickou citaci

Kdokoliv může umístit na své webové stránky "živý" odkaz na požadovanou citaci z biblické knihy. Odkaz vytvoříte, jako když v html kódu stránky odkazujete na jakoukýkoliv soubor či webou stránku na internetu (pomocí internetové adresy, tzv. URL). Používá se obvyklý html tag pro vytváření odkazu: <A HREF="URL">následuje živý text sloužící pro kliknutí, který je ukončen tagem </A>

Jako URL odkazu použijeme např. toto: "http://bible.or.cz/show.pl?expression=Jan+1,1&path=be"

Nejprve je uvedena internetová adresa biblického serveru: http://bible.or.cz/show.pl?
Poté vstup do výběru knihy: expression=
Za rovnítkem je specifikace knihy, kapitoly a verše. Viz varianty níže nebo výše už použité: Jan+1,1
Pak následuje přepínač, kterým se volí použitý biblický překlad: &path=
Za rovnítkem následuje zkratka zvoleného překladu. Viz níže nebo výše použité be

Typický biblický odkaz, umístěný do zdrojového kódu vašeho webu, vypadá takto: <A HREF="http://bible.or.cz/show.pl?expression=Jan+1,1&path=be" TARGET="_blank">Jan 1,1</A> Tento řetězec vám vytvoří "živý" odkaz na první verš Janova evangelia, který pak bude na vaší stránce vypadat a fungovat takto: Jan 1,1

Řetězec TARGET="_blank" způsobí, že se citace otevře v novém okně (či na nové kartě). Citaci si můžeme nechat otevřenou i v průběhu dalšího čtení původního textu. Vynecháme-li tento řetězec, otevře se citace ve stejném okně místo původního textu, k němuž se pak musíme vrátit tlačítkem internetového prohlížeče, což je méně pohodlné, než prostě okno (či kartu) s citací zavřít.

Různé modifikace URL

Pro zobrazení citace několika veršů (např. prvních deset veršů Janova evangelia) použijeme v URL obyčejnou pomlčku: "Jan+1,1-10". Výsledek bude takový: Jan 1,1-10

Citace může jít přes kapitolu do druhé kapitoly - pro celou 1. kapitolu a část 2. kapitoly do 13. verše - do URL napsat (bez mezer): "Jan+1,1-2,13" Výsledek: Jan 1,1- 2,13

Za definicí citace následuje v URL přepínač určující, z jakého překladu má být citováno. Přepínač následuje bezprostředně za číslem posledního verše citace a má podobu: &path=be (v této podobě je přepínač nastaven na ekumenický překlad bible)

be znamená bibli ekumenickou
bk použijeme pro citace z kralické bible
b21 je nastavení přepínače pro citaci z překladu Bible21

Vždy použijeme jen jedno z těchto nastavení. (Později možná bude volba překladu rozšířena.)

Upozornění: v URL volané citace nesmí být mezera (v definici biblické knihy a kapitoly nahrazujeme je mezeru znakem "plus"). Takže např. "Jan 1,1" musí být v URL upraveno takto: "Jan+1,1". (To však platí jen pro zadání URL uvnitř tagu A Href)

U většiny biblických knih je povoleno několik variant názvu. Pozor, aby se v názvu knihy nevyskytla mezera (začíná-li název knihy číslicí, pak je hned za číslem je první písmeno názvu nebo je mezi číslicí a písmenem tečka, ale bez mezery). Názvy v URL používáme bez české diakritiky (např. místo Řím uvádíme Rim).

Zde jsou povolené názvy biblických knih (jiné náš server neumí): bible-nazvy.txt (Názvy pro použití v URL jsou v uvedeny v závorkách; případné mezery vynecháváme.)

Rozcestník pravoslavi.cz

NAVRCHOLU.cz