Bible

Epištola k Židům (Zid 7,7-17)

7.A není sporu, že větší žehná menšímu.
8.Levité dostávají desátky jako smrtelní lidé, Melchisedech však jako ten, o kom Písmo svědčí, že žije.
9.Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, který sám desátky přijímá.
10.Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc.
11.Kdyby služba levitských kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova, a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova?
12.Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona.
13.A ten, na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z něhož nikdo nekonal službu u oltáře.
14.Je dobře známo, že náš Pán pocházel z Judy, a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení.
15.To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz
16.ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjejícího života,
17.jak se o něm svědčí: `Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka