Bible

Epištola k Židům (Zid 7,26-8)

24.Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.
25.Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.
9.Prostřednictvím Abrahamovým dal tak desátky i Levi, který sám desátky přijímá.
10.Ještě se totiž nenarodil a byl v těle svého praotce Abrahama, když mu Melchisedech vyšel vstříc.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka