Bible

Epištola k Židům (Zid 6,13-20)

13.Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém:
14.`Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků.´
15.A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu.
16.Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor.
17.Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou.
18.A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané.
19.V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně,
20.kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu Melchisedechova.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka