Bible

Epištola k Židům (Zid 3,5-11)

5.Mojžíš byl věrný v celém Božím domě, ale jen jako služebník, který měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno.
6.Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.
7.Proto, jak říká Duch svatý: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,
8.nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti,
9.kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky
10.po čtyřicet let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem: Jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali.
11.Ve svém hněvu jsem přísahal: Nevejdou do mého odpočinutí!´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka