Bible

Epištola k Židům (Zid 12,1-10)

1.Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,
2.s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.
3.Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
4.Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
5.Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: `Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
6.Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.´
7.Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
8.Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.
9.Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?
10.A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka