Bible

Epištola k Židům (Zid 11,24-26)

22.Josef věřil, a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a nařídil, co se má stát s jeho kostmi.
23.Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu.
24.Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery.
25.Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu;
26.a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.
27.Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.
28.Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se zhoubce nemohl dotknout prvorozených.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka