Bible

Epištola k Židům (Zid 10,32-38)

32.Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením;
33.někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených.
34.Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé /v nebi/.
35.Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.
36.Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
37.Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.
38.Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka