Bible

Epištola k Židům (Zid 1,10-2,3)

10.A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou.
11.Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv,
12.svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´
13.Kterému z andělů kdy řekl: `Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!´
14.Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?
1.Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
2.Jestliže už slovo zákona, které vyslovili andělé, bylo pevné a každý přestupek i každá neposlušnost došla spravedlivé odplaty,
3.jak bychom mohli uniknout my, pohrdneme-li tak slavným spasením? První je zvěstoval sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i nám;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka