Bible

Kniha Žalmů (Z 130,1-2)

1.Poutní píseň. Z hlubin, Hospodine, volám tě,
2.Pane můj, prosím vyslyš mě, k mým prosbám nakloň uši své!
3.Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí?
4.Ty jsi však plný odpuštění, aby tě lidé v úctě chovali!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka