Bible

Epištola k Titovi (Tit 2,11-14)

9.Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
10.ať nic nezpronevěří a jsou naprosto spolehliví, a tak ve všem dělají čest učení našeho Spasitele Boha.
11.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
12.a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku
13.a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.
14.On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
15.Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka