Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 8,39)

37./Filip mu řekl: "Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání." On mu odpověděl: "Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží."/
38.Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil.
39.Když vystoupili z vody, Duch /svatý sestoupil na dvořana a anděl/ Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou.
40.Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka