Bible

Skutkové Apoštolů (Skut 2,21-22)

19.A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
20.Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
21.a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´
22.Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23.Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
24.Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka