Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 6,1-7)

1.V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl.
2.A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech.
3.Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha /svatého/ a moudrosti, a pověříme je touto službou.
4.My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova."
5.Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství.
6.Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce.
7.Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka