Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 3,16)

14.Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.
15.Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.
16.A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví - a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima.
17.Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.
18.Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka