Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 20,28-36)

28.Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29.Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30.I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.
31.Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu.
32.Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.
33.Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv.
34.Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci.
35.Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: `Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.´"
36.Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka