Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 20,16-18)

14.Když se s námi v Assu sešel, vzali jsme ho na loď a dopluli do Mitylény.
15.Odtud jsme pluli dál a na druhý den jsme se dostali do blízkosti Chia. Další den jsme připluli k Samu a příští den jsme dorazili do Milétu.
16.Pavel se totiž rozhodl minout Efez a neztrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě.
17.Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve.
18.Když k němu přišli, řekl jim: "Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie.
19.Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů.
20.Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka