Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 2,38-43)

38.Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
39.Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
40.A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!"
41.Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42.Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
43.Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka