Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 2,14-21)

14.Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
15.Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno.
16.Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17.`A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
18.I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.
19.A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.
20.Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;
21.a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka