Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 11,29-30)

27.V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci.
28.Jeden z nich, jménem Agabus, veden Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia.
29.Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku.
30.Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka