Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,8)

6.Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
7.Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
8.Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
9.Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
10.Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka