Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,38-39)

36.Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."
37.Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
38.Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
39.ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka