Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,33-35)

31.Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
32.On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
33.Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
34.Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!
35.Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?
36.Jak je psáno: "Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku."
37.Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka