Bible

Epištola k Římanům (Rim 8,19-23)

19.Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
20.Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,
21.že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
22.Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.
23.A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka