Bible

Epištola k Římanům (Rim 7,14)

12.Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.
13.Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti.
14.Víme, že zákon je svatý- já však jsem hříšný, hříchu zaprodán.
15.Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím.
16.Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka