Bible

Epištola k Římanům (Rim 6,18-23)

18.A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.
19.Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.
20.Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti;
21.jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt.
22.Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
23.Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka