Bible

Epištola k Římanům (Rim 3,23)

21.Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,
22.Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:
23.všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
24.jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
25.Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka