Bible

Epištola k Římanům (Rim 13,12-14,4)

12.Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.
13.Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,
14.nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.
1.Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.
2.Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu.
3.Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.
4.Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka