Bible

Epištola k Římanům (Rim 12,6-14)

6.Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
7.Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.
8.Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
9.Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
10.Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
11.V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
12.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
13.Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
14.Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka