Bible

Epištola k Římanům (Rim 10,13)

11.neboť Písmo praví: `Kdo v něho věří, nebude zahanben.´
12.Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť
13.`každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen´.
14.Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval?
15.A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří /zvěstují pokoj a kteří/ zvěstují dobré věci!´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka