Bible

Epištola k Římanům (Rim 10,1-10)

1.Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy.
2.Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
3.Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
4.Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
5.Mojžíš píše o spravedlnosti, založené na zákoně: `Člověk, který tak jedná, bude živ.´
6.Avšak spravedlnost založená na víře mluví takto: `Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?´ - aby Krista přivedl dolů -
7.`ani neříkej: kdo sestoupí do propasti?´ - aby Krista vyvedl z říše mrtvých.
8.Co však praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme.
9.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
10.Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka