Bible

Kniha Přísloví (Prisl 8,22-30)

22.Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna.
23.Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země.
24.Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány.
25.Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila.
26.Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny,
27.když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní,
28.když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně,
29.když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země,
30.byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka