Bible

Kniha Přísloví (Prisl 6,20-7,1)

20.Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.
21.Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.
22.Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.
23.Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu:
24.Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky.
25.Nedychti v srdci po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí!
26.Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.
27.Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty?
28.Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy?
29.Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne.
30.Nepohrdá se zlodějem, že kradl, aby se nasytil, když měl hlad.
31.Je-li však přistižen, nahradí to sedmeronásobně, dá všechen majetek svého domu.
32.Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.
33.Sklidí jen rány a hanbu a jeho potupa nebude smazána.
34.Neboť žárlivost rozpálí muže, ten bude v den pomsty nelítostný.
35.Nepřijme žádný dar na usmířenou, nepovolí, i kdybys sebevíc úplatků dával.
1.Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka