Bible

Kniha Přísloví (Prisl 3,27-32)

27.Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.
28.Neříkej svému bližnímu: "Jdi a přijď zase a dám ti to zítra", když to máš s sebou.
29.Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.
30.S nikým neměj spory bez důvodu, jestliže se proti tobě nedopustil zlého.
31.Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.
32.Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka