Bible

Kniha Přísloví (Prisl 17,17-18,5)

17.V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.
18.Člověk bez rozumu dává ruku a svému druhovi se zaručuje.
19.Má rád přestoupení, kdo má rád hádky, kdo si zvyšuje vchod, říká si o zkázu.
20.Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla.
21.Kdo zplodil hlupáka, sobě k žalu ho zplodil, otec blouda nemůže mít radost.
22.Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
23.Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva.
24.Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země.
25.Hloupý syn působí svému otci hoře a své rodičce hořkost.
26.Pokutovat spravedlivého není dobré, natož urozené bít pro přímost.
27.Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk.
28.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
1.Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry.
2.Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
3.Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou.
4.Hluboké vody jsou slova z úst muže, potok plný vody, zdroj moudrosti.
5.Není dobré nadržovat svévolníkovi a odstrčit na soudu spravedlivého.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka