Bible

Kniha Přísloví (Prisl 15,7-19)

7.Rty moudrých rozsívají poznání, ale ne tak srdce hlupáků.
8.Hospodinu je ohavností oběť svévolníků, kdežto v modlitbě přímých má zalíbení.
9.Hospodinu je ohavností cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost.
10.Tvrdý trest postihne toho, kdo opouští stezku, kdo domluvy nenávidí, zemře.
11.I podsvětí, říše zkázy, je na očích Hospodinu, tím spíše srdce synů lidských.
12.Posměvač nemiluje toho, kdo mu domlouvá, k moudrým nechodí.
13.Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.
14.Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.
15.Všechny dny utištěného jsou zlé, kdežto kdo je dobré mysli, má hody každodenně.
16.Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.
17.Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.
18.Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto shovívavý spory uklidňuje.
19.Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka