Bible

Kniha Přísloví (Prisl 13,20-14,6)

20.Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.
21.Hříšníky stíhá zlo, kdežto spravedlivým je odplatou dobro.
22.Dobrý zanechá dědictví vnukům, kdežto jmění hříšníka bývá uchováno pro spravedlivého.
23.Úhor dává chudým mnoho pokrmu, ale bývá ničen bezprávím.
24.Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.
25.Spravedlivý se nají dosyta, kdežto břicho svévolníků trpí nedostatkem.
1.Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.
2.Kdo se bojí Hospodina, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti.
3.Z úst pošetilce vyrůstá povýšenost, kdežto moudré jejich rty střeží.
4.Kde není skot, je čistý žlab, kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci.
5.Spolehlivý svědek nelže, kdežto křivý svědek šíří lži.
6.Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka