Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,27-35)

27.Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
28.A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane."
29.Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."
30.A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"
31.Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
32.Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
33.A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno."
34.Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
35.Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka