Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 9,1-8)

1.Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.
2.A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."
3.Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
4.Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle?
5.Je snadnější říci `odpouštějí se ti hříchy´, nebo říci `vstaň a choď´?
6.Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
7.On vstal a odešel domů.
8.Když to viděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka