Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,28-9,1)

28.Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.
29.A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"
30.Opodál se páslo veliké stádo vepřů.
31.A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!"
32.On jim řekl: "Jděte!" Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.
33.Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých.
34.A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.
1.Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka