Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,23-27)

23.Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
24.V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.
25.I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"
26.Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.
27.Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka