Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 8,18-22)

18.Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh.
19.Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
20.Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
21.Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce."
22.Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka