Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 7,3-5)

1.Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
2.Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
3.Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4.Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém vlastním oku!
5.Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
6.Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
7.Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka