Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 7,15-21)

15.Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16.Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17.Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18.Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19.Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20.A tak je poznáte po jejich ovoci.
21.Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka