Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 6,14-21)

14.Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15.jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
16.A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
17.Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
18.abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
19.Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
20.Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
21.Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka