Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 5,42-48)

42.Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
43.Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´
44.Já však pravím: Milujte své nepřátele /žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí,/ a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
45.abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
46.Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
47.A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48.Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka