Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 5,14-19)

14.Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15.A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
16.Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
17.Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
18.Amen, pravím vám,: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
19.Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka