Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 5,13)

11.Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
12.Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
13.Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14.Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15.A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka