Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 4,18-23)

18.Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
19.Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
20.Oni hned nechali sítě a šli za ním.
21.O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.
22.Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.
23.Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka